Invitec Logo
Langerode 17
3460 Bekkevoort
016/88.55.51

WARMTEPOMPEN

Een warmtepomp is de slimme manier om je woning te verwarmen.

Fossiele brandstoffen worden steeds meer in vraag gesteld.
Het is dus belangrijk hier nu reeds mee rekening te houden. Het zal in belangrijke mate er toe bijdragen dat je woning in de toekomst waardevast blijft.
Om de klimaatdoelstellingen te behalen bestaat reeds een verbod om verwarming op gas toe te passen in bepaalde types van bouwprojecten. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je woning in de toekomst waardevast blijft.

Warmtepompen zijn vandaag de duurzame en meest toekomstgerichte investering voor de verwarming van je woning. Ze zijn tegelijk een antwoord op het verminderen van je energiefactuur en de impact op het milieu. Ze bieden je een uitermate hoog niveau aan comfort.

In de Scandinavische landen waar het klimaat veel vaker diep onder het vriespunt zakt dan in onze regio, wordt de warmtepomp technologie reeds decennialang massaal toegepast.
Een warmtepomp haalt gratis energie uit natuurlijke bronnen zoals de aardbodem, het grondwater en de lucht en zet deze om in warmte. Omdat de warmtepomp een zeer hoog rendement heeft kan deze gemakkelijk tot 4,5 keer meer warmte-energie opwekken dan dat deze aan elektrische stroom verbruikt. Wanneer je dus 1kWh aan stroom verbruikt kan je warmtepomp tot 4,5 kWh aan warmte leveren. Bij de combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen kan jouw woning zelfs evolueren tot bijna energieneutraal. Meer nog, het zorgt ervoor dat je CO2-uitstoot drastisch wordt verminderd.

Onder de voorwaarde dat jouw woning voldoende is geïsoleerd, is een warmtepomp de meest ideale oplossing om je woning te verwarmen en warm sanitair water op te wekken. Aangezien je woning goed is geïsoleerd zijn de warmteverliezen beperkt. Hierdoor is het meestal mogelijk om met een beperkt vermogen te verwarmen.

Zelfs de toepassing van koeling met dezelfde warmtepomp behoort tot de mogelijkheden.
De grote variatie aan warmtepompen laat toe dat zij breed toepasbaar zijn. Zij worden gebruikt voor zowel nieuwbouwwoningen alsook voor renovaties of vervangingen van bestaande toestellen. Hou er wel rekening mee dat je woning voldoende is geïsoleerd om de warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken en dat de nodige aandacht wordt besteed aan het type warmteafgiftesysteem.

De meest voorkomende warmtepompen zijn: lucht-water, lucht-lucht, hybride en geothermische warmtepompen

Meer informatie over jouw warmptepomp?
neem contact op

Hoe werkt een warmtepomp eigenlijk?

Een warmtepomp werkt steeds op elektriciteit. Maar deze wil hier eigenlijk zo weinig mogelijk van verbruiken. Daarom gaat de warmtepomp energie halen uit zijn omgeving om dit om te zetten in verwarming. De lucht, de bodem (grondwater en aarde) zijn een onuitputtelijke bron van energie. Hoe meer energie de warmtepomp uit deze bronnen kan halen, hoe minder elektriciteit deze zal verbruiken. Dat is natuurlijk fantastisch want dat voel je onmiddellijk in je energiefactuur. Meer nog, door gebruik te maken van natuurlijke bronnen help je de CO2-uitstoot te verminderen.

Welke verschillende types van warmtepompen bestaan er:

Water

Lucht-Water

Wist je dat je elke dag onbewust door een onuitputtelijke bron aan energie wandelt?
Meer info
Lucht

Lucht-Lucht

Lucht beschikt over een massa aan energie.
Meer info
Hybride

Hybride

ideaal wanneer de warmteverliezen van de woning nog niet optimaal zijn.
Meer info
Water-Water

Geothermisch

Onuitputtelijke opslag van bodemwarmte.
Meer info

Lucht-Water warmtepomp

Wist je dat je elke dag onbewust door een onuitputtelijke bron aan energie wandelt? Lucht beschikt over een massa energie. De Lucht-Water warmtepomp maakt hier volop gebruik van.
De lucht-Water warmtepomp beschikt over een buitentoestel en een binnentoestel die koeltechnisch met elkaar verbonden zijn. Het buitentoestel onttrekt warmte-energie uit de lucht. Bij zowel positieve als negatieve temperaturen kan de warmtepomp rekenen op voldoende energie om je woning duurzaam te verwarmen en warm sanitair water aan te maken. Het buitentoestel zorgt ervoor dat de warmte-energie via het koeltechnisch circuit naar de warmtewisselaar in het binnentoestel wordt getransporteerd. Deze warmtewisselaar zorgt ervoor dat er warm water wordt aangemaakt voor de verwarming en het warm sanitair water. Het binnentoestel wordt steeds uitgebreid met een boilervat waarin het warm sanitair wordt opgeslagen. Hierdoor kan je steeds rekenen op een voldoende voorraad aan warm water voor de keuken en de badkamer. Bovendien heb je zelfs de mogelijkheid om te koelen.

De rendementen van Lucht-Water warmtepompen zijn hoog. Rendementen tot 400 en 500% zijn zondermeer haalbaar. Dit betekent dat de warmtepomp slechts 1kW elektriciteit nodig heeft om tot 4 à 5kW aan warmte te produceren. De warmtepomp haalt zijn hoogste rendementen in combinatie met warmte afgiftesystemen zoals bijvoorbeeld vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren

Dit type van warmtepomp vereist bovendien geen zware bouwkundige ingrepen of diepteboringen waardoor het eenvoudig te implementeren is.
Maak een afspraak
Kom langs voor meer informatie

Lucht-Lucht warmtepompen

Lucht beschikt over een massa aan energie. De Lucht-Lucht warmtepomp gebruikt deze energie om deze te gebruiken voor de verwarming van je woning.
De lucht-Lucht warmtepomp beschikt over een buitentoestel en één of meerdere binnentoestellen die koeltechnisch met elkaar verbonden zijn. Het buitentoestel onttrekt warmte-energie uit de lucht. Bij zowel positieve als negatieve temperaturen kan de warmtepomp rekenen op voldoende energie om je woning te verwarmen. Het buitentoestel zorgt ervoor dat de warmte-energie via het koeltechnisch circuit naar de binnentoestellen wordt getransporteerd. Deze binnentoestellen beschikken over een ventilator. Via deze ventilator wordt de binnenlucht van de verschillende ruimten van je woning aangezogen. Deze lucht gaat over de opgewarmde warmtewisselaar van het binnentoestel en wordt vervolgens terug in de ruimte geblazen. Bovendien heb je zelfs de mogelijkheid om te koelen. Dit is een zeer efficiënte vorm van verwarmen.
Dit type van warmtepomp wordt vaak gebruikt voor slaapkamers, renovaties of vervanging van elektrische verwarming.

Er bestaan verschillende types van binnentoestellen zodanig je steeds het geschikte toestel kan vinden om deze in je interieur te integreren: Wandtoestellen, Vloertoestellen, Inbouw toestellen en Cassettes

Lucht-Lucht warmtepompen behalen rendementen tot 400 en 500%. Dit betekent dat de warmtepomp slechts 1kW elektriciteit nodig heeft om tot 4 à 5kW aan warmte te produceren.
Dit type van warmtepomp vereist geen zware bouwkundige ingrepen of diepteboringen waardoor het eenvoudig te implementeren is.
Maak een afspraak
Kom langs voor meer informatie

Hybride warmtepomp

Dit type van warmtepomp is ideaal wanneer de isolatie van je woning niet optimaal is of wanneer de warmteafgiftebronnen niet afgestemd zijn voor lage temperatuur toepassingen.
Een hybride warmtepomp (lucht-water warmtepomp) werkt in combinatie met een klassieke CV-ketel op gas of stookolie. Dit systeem combineert het beste van de twee werelden te combineren. De warmtepomp neemt het grootste deel van de warmte vraag op zich. Wanneer er meer warmte vraag is bij bijvoorbeeld koud weer zal de CV-ketel bijspringen. Het systeem waakt er steeds over om de beste rendementen na te streven met het oog op een zo laag mogelijk energieverbruik.
De werking is dus identiek aan een lucht-Water warmtepomp maar stuurt zijn energie door aan de CV-ketel. Hierdoor doe je een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur en beperk je de impact op het milieu.
Maak een afspraak
Kom langs voor meer informatie

Geothermische warmtepomp

De zon, wie droomt er niet van. Maar de zon zorgt niet alleen voor een aangename buitentemperatuur. Ze zorgt ook voor een onuitputtelijke opslag van bodemwarmte. Deze bodemwarmte kan tot 100 meter diep in de aardbodem worden opgeslagen. Voor grondwater kan dat zelfs tot 300 meter diep gaan.
De geothermische warmtepomp beschikt over een koeltechnisch circuit. Dit koeltechnisch circuit onttrekt warmte-energie aan de bron in de aardbodem. Deze energie wordt omgezet in warm water voor de verwarming van je woning en de aanmaak van warm sanitair water.
Door het hoge rendement van deze toepassing gebruik je slechts een minimum aan elektriciteit. De geothermische warmtepomp kan een rendement halen tot 600%. Dit betekent dat je bij een verbruik van 1 kW aan elektriciteit je tot 6 kW aan warmte wordt aangeleverd.

Geothermische warmtepompen zijn het best te combineren met lage temperatuur afgiftesystemen om de hoogste rendementen te garanderen. We denken hierbij aan warmte afgiftesystemen zoals bijvoorbeeld vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren

Dit type van warmtepomp vereist de nodige grondboringen in functie van de benodigde verwarmingscapaciteit in je woning. De omvang van deze boringen is afhankelijk van de aard van de bodem waar je woning zich bevindt.
Maak een afspraak
Kom langs voor meer informatie

Voordelen van een warmtepomp

Hoog rendement tot 600%


GESCHIKT VOOR VERWARMEN, KOELEN EN SANITAIR WATER


levensduur en onderhoudskosten vergelijkbaar met klassieke intallatie


Te combineren met vloerverwarming en radiatoren


Minimale CO2-uitstoot


bepalend voor de waardevastheid van je woning


Warmteafgiftesystemen

voor systemen Lucht-Water en Geothermische warmtepompen

Vloerverwarming

Vloerverwarming bestaat uit een waterdicht leidingnetwerk onder de vloer. Door deze leidingen stroomt warm water. Zo wordt de warmte vanuit de vloer verspreid in de ruimte.
Omdat vloerverwarming onder de vloer zit, moet ze tijdens de ruwbouwfase aangelegd worden.
Vloerverwarming wordt bij nieuwbouw en doorgedreven renovaties zeer veel toegepast. Door gebruik te maken van lage temperatuur is vloerverwarming ideaal om je woning energiezuinig te verwarmen. Wat het comfort betreft kan je genieten van een gelijkmatig verdeelde opwarming van je woning.

Een extra voordeel is dat de installatie niet zichtbaar is.

Soorten vloerverwarming

Tacker-Systeem
Op de geëgaliseerde isolatielaag wordt een PE-folie gelegd waarop een rasterpatroon is aangebracht. Dit patroon laat toe om de buizen van de vloerverwarming op verschillende afstanden te leggen. Door gebruik te maken van tackerklemmen worden de vloerverwarming vastgeklemd in de isolatielaag.

Deze werkwijze is snel en is de goedkoopste vorm om vloerverwarming in je woning te voorzien.
Bouwstaalmatten
Bouwstaalmatten worden in buisklemmen geplaatst. Deze klemmen zorgen voor dat de matten zwevend boven de isolatie ligt. De buizen van de vloerverwarming
worden vastgeklemd in de buisklemmen. Dit systeem zorgt ervoor dat de chape volledig rond de buis komt te liggen.

Er ontstaat dus een optimaal contact met de chape wat een nog betere warmtegeleiding bewerkstelligd.
Noppenfolie
Noppenplaten worden op de isolatielaag gelegd. De platen zijn voorzien van noppen waartussen de vloerverwarmingsbuizen worden bevestigd.

De noppenplaten dienen enkel als bevestigingsmiddel
Droog systeem
Het gebeurt dat er onvoldoende opbouwhoogte beschikbaar is om een klassieke vloerverwarming toe te passen. Een droog systeem kan dan een oplossing bieden.

De verwarmingsbuizen worden dan in de vloerisolatie verwerkt. Hiermee wordt de opbouwhoogte beperkt hetgeen ideaal is voor bijvoorbeeld renovatieprojecten.
Warmteverspreidingplaatjes en een meerlagenbuis worden in een voorgevormde polystyreenplaat geplaatst.

Een warmtegeleidende afdekplaat bevordert de warmtespreiding en wordt over de vloerverwarmingsbuizen gelegd.

Voordelen van vloerverwarming

gelijkmatige warmte

Vloerverwarming bestrijkt de hele oppervlakte van een kamer. Daardoor zorgt het voor een heel gelijkmatige warmte. Zonder koude zones.

aangename omgevingslucht

De luchtvochtigheid in de ruimte blijft op peil en er is geen stofverplaatsing door grote hittebronnen

Nooit meer koude voeten

Met vloerverwarming voelt je vloer aangenaam warm.
Zo heb je zelfs zonder warme pantoffels nooit geen koude voeten meer

energiezuinig

Het water in de leidingen werk wordt opgewarmd tot niet warmer dan 35°C. De warmtepomp moet dus minder warmte opwekken waardoor hij minder energie verbruikt.

Meer plaats

In tegenstelling tot radiatoren of accumulatoren, neemt vloerverwarming geen ruimte in.

voor systemen Lucht-Lucht warmtepompen

Wandtoestellen
Omdat wandtoestellen vaak worden toegepast hebben de fabrikanten ervoor gezorgd dat er verschillende afwerkingsvormen beschikbaar zijn. Mogelijk heb je de voorkeur voor een toestel dat zich mooier integreert in je interieur. Hiervoor bestaan tal van toestellen die zich zowel laten passen in een klassiek interieur als in een modern en strak interieur.
Vloertoestellen
Deze toestellen worden ongeveer 10 à 15cm boven de vloer tegen de muur gehangen. Ze zijn een beetje vergelijkbaar met radiatoren maar dan veel compacter. Deze toestellen verwarmen op een zeer efficiënte wijze de verschillende ruimten van je woning en zijn tegelijk discreet.
Inbouwtoestellen
Deze toestellen worden volledig geïntegreerd in een verlaagd plafond. Dit toestel wordt aangevuld met uitblaasroosters die in het plafond worden geïntegreerd. Er bestaan een enorm scala aan uitblaasroosters. Dit geeft je de mogelijkheid om op een discrete en zeer designvolle wijze je interieur op temperatuur te brengen.
Cassettes
Cassettes worden deels in een verlaagd plafond ingebouwd. De onderzijde blijft steeds zichtbaar. Deze toestellen zijn meestal voorzien van 4 uitblaasmonden. Deze toestellen hebben krachtigere ventilatoren waardoor zij de capaciteit hebben om meteen een grotere oppervlakte te klimatiseren. Aangezien dit toestel aan de 4 zijden uitblaast wordt deze meestal zo centraal mogelijk in de ruimte opgesteld.

Graag weten welk afgiftesysteem voor jou het beste is?

Neem contact op
Langerode 17
3460 Bekkevoort
016/88.55.51
info@invitec.be
www.invitec.be
Gecertificeerd koeltechnisch bedrijf
ENREF 00384
BE 0500.603.736
Ma. 
09:00u - 17:00u
Di.
09:00u - 17:00u
Wo.
09:00u - 17:00u
Do.
09:00u - 17:00u
Vr.
09:00u - 17:00u
Za.
Gesloten
Zo.
Gesloten
Zon- en feestdagen gesloten